Active@ KillDisk

Active@ KillDisk 11.1

Overwrites and securely deletes hard drive data
Người dùng đánh giá
3.0  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
11.1.17 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
LSoft Technologies Inc.
The program scans drives, shows existing and deleted folders, previews and wipes any drive clusters. All process and errors are logged and saved in XML file format. Read/write retry attempts, SMTP settings configuration, command line, and email notifications are supported. The app works with IDE, ATA, SATA, eSATA, SSD, SCSI hard drives, floppies, ZIP drives, USB external devices.
Active@ KillDisk là một người mạnh mẽ và gọn chương trình điều đó cho phép anh tiêu hủy tất cả dữ liệu vào khó cá mập, SSD & USB cá mập hoàn toàn, loại trừ có khả năng tương lai phục của xóa các tập tin và thư mục. Đó là một đĩa cứng lái sanitizing công cụ và đĩa đưa tôi cục tẩy tiện, người của bộ quốc phòng 5220.22 M compliant.
Thông tin được cập nhật vào: