Active@ KillDisk

Active@ KillDisk 10.2

Overwrites and securely deletes hard drive data
Tải về
Người dùng đánh giá
3.7  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
The program scans drives, shows existing and deleted folders, previews and wipes any drive clusters. All process and errors are logged and saved in XML file format. Read/write retry attempts, SMTP settings configuration, command line, and email notifications are supported. The app works with IDE, ATA, SATA, eSATA, SSD, SCSI hard drives, floppies, ZIP drives, USB external devices.
Active@ KillDisk là một người mạnh mẽ và gọn chương trình điều đó cho phép anh tiêu hủy tất cả dữ liệu vào khó cá mập, SSD & USB cá mập hoàn toàn, loại trừ có khả năng tương lai phục của xóa các tập tin và thư mục. Đó là một đĩa cứng lái sanitizing công cụ và đĩa đưa tôi cục tẩy tiện, người của bộ quốc phòng 5220.22 M compliant.
Thông tin được cập nhật vào: