Active@ KillDisk

Active@ KillDisk

Cho phép anh tiêu hủy tất cả dữ liệu vào khó cá mập, SSD & USB cá mập hoàn toàn
Người dùng đánh giá
3.7  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
Active@ KillDisk là một người mạnh mẽ và gọn chương trình điều đó cho phép anh tiêu hủy tất cả dữ liệu vào khó cá mập, SSD & USB cá mập hoàn toàn, loại trừ có khả năng tương lai phục của xóa các tập tin và thư mục. Đó là một đĩa cứng lái sanitizing công cụ và đĩa đưa tôi cục tẩy tiện, người của bộ quốc phòng 5220.22 M compliant.
Thông tin được cập nhật vào: